مشاهیر پوکر

استوارت آنگر نابغه پوکر جهان از قله تا سقوط

استوارت آنگر (Stuart ungar)  ملقب به استو(stu) یکی از نوابغ دنیای پوکر در تاریخ ۸ سپتامر سال ۱۹۵۳ در یک خانواده یهودی در

Read More
⭐شروع پوکر آنلاین⭐