اخبار

ركورد و كاهش سود كازينو هاى ماكائو به دليل ويروس كرونا

كازينو هاى ماكائو به دليل همه گير شدن كرونا ويروس چينى مجبور به بستن كازينو ها و قرنطينه شدن آنها به مدت ١٤ روز شده بودند. اين تصميم توسط بيش از ده نفر( از جمله كاركنان كازينوهاى محلى) در منطقه آلوده به ويروس گرفته شده بود. اكنون و پس از دو هفته، حكم موقت دولت محلى لغو شد و همه بازى ها دوباره به حالت عادى شروع به كار كردند. تعطيل شدن همه كازينو ها در منطقه بر درآمد آنها تأثير گذاشته است. در فوريه سال جارى، كل سود بازى ها ٣٨٦,٥ ميليون دلار بوده است كه تقريباً ٨٨ در صد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كمتر است. حتى پيش از شروع قرنطينه، كازينو هاى محلى بيش از ١١ در صد از درآمد خود را به دليل بيمارى همه گير كرونا در چين از دست دادند، بنا بر اين تعجب آور نيست كه بسته شدن موقتى همه كازينوها اين روند را تسريع كرده است. تحليلگران  JPMorgan Chase & Co پيش بينى مى كنند كه در سال ٢٠٢٠ در آمد نا خالص صنعت قمار ٢٤ ٪؜ كاهش مى يابد. پيش بينى مى شود شاخص درآمد در ماه مارس ٧٠ در صد كاهش يابد و در سه ماهه دوم، اين كاهش برابر با ٣٥ در صد باشد. پس از آن، در آمد به ميزان عادى بر مى گردد، زيرا تأثير ويروس كمتر خواهد شد.  با اين حال، تحليلگران همچنين اطمينان مى دهند كه اگر چه اپيدمى كرونا ويروس تأثير بدى بر صنعت قمار گذاشته است، اما بعيد به نظر مى رسد كه اين بيمارى همه گير بتواند شور وشوق بازيكنان را به ميزان قابل توجهى مهار كند و از رفتن آنها به كازينو جلوگيرى كند.

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐