آموزش پوکر حرفه ای

ساختار شرط بندى در قوانين شرط بندى پوكر

اگر در پوكر مبتدى هستيد، شنيدن “big blind” ممكن است يك مرد بزرگى كه نمى تواند ببيند در ذهن شما تداعى شود. اما اكنون كه به اينجا آمده ايد، ديگر نيازى نيست نگران باشيد. اين صفحه به شما كمك مى كند با يادگيرى اصول شرط بندى پوكر اطلاعات شما بيشتر شود. حتى قبل از پرداختن به يك دست، بازيكنان پول در پات قرار مى دهند. به اين ترتيب، هر بازيكن قبل از بازى با هر كارت، چيزى در اختيار خود دارد. اين كار از طريق بلايند ها انجام مى شود. بلايند ها شرط هاى اجبارى هستند كه بازيكن سمت چپ ديلر بلايندكوچك و بازيكن بعدى بلايند بزرگ قرار مى دهد و شرط بندى شروع مى شود. در تگزاس هولدم، بازيكن مى تواند از كارت هاى hole و كارت هاى مشترك در هر تركيبى براى شكل دادن دست استفاده كند. در اوماها، بازيكنان بازى مى توانند فقط با استفاده از دو كارت از چهار كارت hole و دقيقاً سه كارت از پنج كارت مشترك، دست خود را بسازند. در طول دور شرط بندى بازيكنان مى توانند هر يك از اقدامات زير را هنگام نوبت بازى خود انجام دهند

شرط بندى

اگر هيچ بازيكن ديگرى در يك دور شرط بندى نكند، شما مى توانيد شرط بندى كنيد. اگر كسى قبلاً شرط بندى كرده است، شما مى توانيد براى مطابقت با شرط” كال” كنيد.

فولد در قوانين شرط بندى پوكر

كنار گذاشتن كارت ها و رها كردن پات. اگر فكر مى كنيد كه دست شما براى رقابت با ديگران خيلى ضعيف است، مى توانيد در هر زمان در دور شرط بندى، كارت هاى خود را فولد كنيد( كارت هاى خود را رو بسته روى ميز قرار دهيد). با اين كار، از پات حاوى تراشه هايى كه در دور هاى شرط بندى به دست آورده ايد صرف نظر مى كنيد.

كال در شرط بندى پوكر

مطابقت با آخرين بالاترين شرط در يك دور را کال در پوکر می گویند.

چك در قوانين شرط بندى پوكر

انتقال دادن حركت به بازيكن بعدى در جهت عقربه هاى ساعت بدون قرار دادن پول در پات. به ياد داشته باشيد كه يك بازيكن فقط زمانى مى تواند چك كند كه هيچ بازيكن ديگرى قبل از نوبت بازى خود، شرط بندى نكرده باشد. اگر همه بازيكنان چك كنند، دور بازى بدون هيچ شرط بندى ديگر به پايان مى رسد.

ريِز در شرط بندى پوكر

شرط بندى بزرگتر از بالاترين شرط گذاشته شده توسط بازيكن ديگر در دور شرط بندى. با ريِز دادن شرط، شما بازيكنان ديگر را مجبور مى كنيدكه پول بيشترى در پات بگذارند. “چك- ريِز” به معناى انجام حركت توسط بازيكن بعدى است و وقتى كه بازيكن بعدى شرط مى بندد، شرط را در همان دور شرط بندى بالا مى برد.

All-in در قوانين شرط بندى پوكر

بازيكن مى تواند كل تراشه خود را درون پات قرار دهد. اگر تراشه بازيكن براى كال كردن يك شرط كافى نباشد، مى تواند با قرار دادن بقيه تراشه هاى خود در پات، وارد بازى شود. او نمى تواند با دست پس از all-in بازى كند. همچنين، او نمى تواند هيچ مبلغى بيشتر از مبلغ شرط خود به دست آورد.

3 نوع ليميت شرط بندى در پوكر

poker-gambling-limit

١- نو ليميت(No Limit) در قوانين شرط بندى پوكر

 

در اين قالب، حد اكثر ليميت براى شرط بندى يا ريِز دادن وجود ندارد. مى توانيد در هر دور شرط بندى، با تمام تراشه هاى خود شرط بندى كنيد. حد اقل شرط مقدار شرط بندى در اين نوع، بلايند بزرگ است. حد اقل ريِز برابر است با شرط يا ريِز قبلى. براى مثال: اگر شرط قبلى ١٠٠  و بلايند بزرگ ٥٠ بوده، آنگاه كال با ١٠٠ است و ريِز در ١٠٠+٥٠= ١٥٠ است. براى بازيكن بعدى، كال با ١٥٠ و ريِز( حد اقل ريز ٥٠) ٢٠٠ خواهد بود.

٢- ليميت پات(Pot Limit) در قوانين شرط بندى پوكر

در اين قالب، بازيكنان نمى توانند بيشتر از مقدار پات ريِز كنند. به عنوان مثال، در يك ميز ١٠٠/٢٠٠، اگر پس از فلاپ، مقدار پات ٣٠٠ باشد، بازيكن مى تواند حد اقل تا بلايند بزرگ و يا حد اكثر تا مقدار موجود در پات شرط بندى كند. اگر بازيكن بر ٢٠٠ شرط ببندد، بازيكن بعدى مى تواند حد اقل ٢٠٠( شرط قبلى) ريِز دهد و يا حد اكثر با محاسبه مقدار پات( شروع پات+ آخرين بازى+ كال بعدى) ( ٣٠٠+٢٠٠+٢٠٠)= ٨٠٠ جمع كند.

٣- ليميت ثابت/ محدود در قوانين شرط بندى پوكر

بازيكنان مى توانند فقط تا حد معينى شرط بندى، كال كنند  و يا ريٍز دهند. اندازه شرط از قبل مشخص شده و حد اكثر تعداد ريِز دادن ها در دور شرط بندى نيز محدود است؛ كه به طور معمول ٤ برابر است. دو اندازه شرط وجود دارد: شرط بندى كوچك و شرط بندى بزرگ. اگر ٤ بازيكن قبل از نوبت شما ريِز دهند، تنها گزينه شما كال يا فولد كردن است، اين بدان معنا است كه ديگر ريِز دادن صورت نخواهد گرفت. در دور هاى پيش از فلاپ و فلاپ، مقدار ريِز برابر با شرط بندى هاى كوچك است. در حالى كه در تِرن و ريور، ريِز دادن مساوى با شرط بندى بزرگ است.

قوانين شرط بندى پوكر در دور هاى فلاپ و پيش از فلاپ:

بازيكن اول تا ٢٠ ريِز مى دهد. بازيكن بعدى ٢٠ كال مى كند. بازيكن سوم به ٢٠+٢٠=٤٠ ريِز مى دهد. سپس بازيكن بعدى به ٢٠+٤٠=٦٠ ريِز مى دهد.

قوانين شرط بندى پوكر در دور هاى تِرن و ريور:

بازيكن اول به ٤٠ ريِز مى دهد. بازيكن بعدى ٤٠ كال مى كند. بازيكن سوم  به ٤٠+٤٠= ٨٠ ريِز مى دهد. سپس بازيكن بعدى به ٤٠+٨٠=١٢٠ ريِز مى دهد. به تفاوت اين نوع  با شرط بندى نو ليميت توجه كنيد.صرف نظر از ساختار شرط بندى، بازيكن نمى تواند در هر شرايطى بيش از مقدار مساوى با تراشه هاى موجود در مقابل او در ميز( Chip Stack) در يك دست قرار دهد.

real-money-poker

قوانين شرط بندى پوكر در All-in و Side Pot

معمولاً در يك دور شرط بندى، همه بازيكنان شركت كننده بايد با مبلغ مساوى با يكديگر شرط بندى كنند. در هر حال، در صورتى كه يك يا چند بازيكن فعال پول كافى براى كال كردن شرط نداشته باشند، آنها گزينه” All-in” را انتخاب مى كنند . در چنين سناريويى، پات تقسيم مى شود. پات اصلى شامل مبلغى است كه بازيكنى كه به تازگى All-in كرده و در پات قرار داده مى شود، به علاوه مبلغ مساوى از طرف تمام بازيكنان فعال . پات جانبى حاوى مقدار باقى مانده است.توجه داشته باشيد بازيكنى كه All-in كرده است، هيچ سهمى در پات جانبى ندارد. برنده پات جانبى بر اساس بازيكنان ديگر محاسبه مى شود( به جز بازيكنان All-in). بازيكن All-in فقط مى تواند مبلغ گذاشته شده در پات را برنده شود. در قوانين شرط بندى پوكر، پات اصلى همچنين شامل مبلغى كه توسط بازيكنان در طول بازى دست خود را فولد كرده اند، مى باشد. در صورت وجود چندين All-in، چندين پات جانبى وجود خواهد داشت. يك بازيكن مى تواند براى انجام All-in، دو سناريو اجرا كند:

١- بازيكن پول كافى براى كال كردن يك شرط نداشته باشد در نتيجه All-in مى كند.

٢- بازيكن پول كافى براى كال كردن دارد، اما با اين حال All-in مى كند( در يك ريِز). در سناريو A، بازيكن بعدى بايد بر اساس شرط بندى كه بازيكن قبل بازيكنى كه All-in كرده( يعنى آخرين بازيكنى كه شرط بندى كامل را انجام داده است)، كال كند يا ريِز دهد.در سناريو B، بازيكن بعدى بايد بر اساس شرط All-in، كال كند يا ريِز دهد.

 

بهترین سایت پوکر آنلاین

دانلود اپلیکیشن اندروید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐