آموزش پوکر حرفه ای

ساید پات (SIDE POT) و مین پات (Main pot) در پوکر چیست؟

ساید پات (SIDE POT) در بازی پوکر زمانی اتفاق می افتد سه نفر یا بیشتر از سه نفر در یک پات بازی کنند و یا آل این کنند، ساید پات ایجاد می شود. در واقع ساید پات زمانی معنی پیدا می کند که استک (STACK) بازیکنان باهم برابر نباشد. در ایران به ساید پات برنده دوم نیز گفته می شود.

ساید پات در بازی پوکر چیست؟

با توضیحات بالا معنی ساید پات (SIDE POT) را فهمیدیم، ولی توجه داشته باشید اگر سه بازیکن و یا بیشتر اگر آل این کنند و همگی 50 ژتون داشته باشند  ساید پات (SIDE POT) ایجاد نمی شود. ولی اگر هر کدام از بازیکنان، استک (STACK) متفاوتی داشته باشند، ساید پات (SIDE POT) خواهیم داشت.

حال برای شما مثالی برای ساید پات می زنیم:

فرض کنید بر روی میز 1-2 هولدم هستید، بازیکن A 10 دلار ، بازیکن B 20 دلار و بازیکن C 30 دلار ژتون دارد. حال بازیکن A بعد از فلاپ آل این میکند و بازیکنان B و C کال می کنند. (عکس اول)

مین پات

بعد از آن ورق ترن (TERN) رو می شود و بازیکن B آل این می کند و بازیکن C نیز کال می کند. دست ها رو می شود و همچنین کارت ریور هم رو می شود.(عکس دوم) در این موقعیت بازیکن A از بقیه بازیکنان دست قوی تری دارد، پس برنده اول پات است، و مین پات (Main pot) را می برد. بازیکن B از بازیکن C دست قوی تری دارد و ساید پات (SIDE POT) را می برد. پس بازیکن A به اندازه استکش (STACK) که آل این کرده بود به علاوه مبلغ SB و BB به شرطی که فولد کرده باشند برنده می شود و بقیه پات را بازیکن B بر میدارد. در این شرایط تا قبل از اینکه بازیکن A آل این کند اگر ژتونی در پات باشد، جزو ژتون های Main pot محسوب می شود.

ساید پات

به پاتی که بین تمام بازیکنان است مین پات (Main pot) گفته می شود و به پاتی که بین بازیکن B و C است، ساید پات (SIDE POT) گفته می شود. حال اگر بازیکن B برنده اول پات شود، و بازیکن A  از C دست قوی تری داشته باشد، بازیکن B هم برنده مین پات (Main pot) می شود هم برنده ساید پات (SIDE POT).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐