آموزش پوکر حرفه ای

قدرت ذهنى در بازى پوكر را آموزش ببینیم

ادعاهاى زيادى درباره توانايى روانى وجود دارد. اگر قرار بود وجود داشته باشد ، آيا مى توان از آن به نفع خود در ميز پوكر استفاده كرد؟ دويل برانسون و بسيارى ديگر اعتقاد خود را به توانايى هاى روانى اعلام كردند.

آیا قدرت ذهن خوانی وجود دارد؟

بعضى اوقات باید از بازيكنان پوكر پرسید كه كدام قدرت ذهنى روانى را ترجيح مى دهند؟ بصيرت ( دانستن اين كه چه كارت هايى در فلاپ، تِرن، وريور ظاهر مى شود). يا تله پاتى ( توانايى شناخت كارت هايى كه در دست بازيكنان مقابل است). اين موضوع همواره سؤال هاى فراوان ديگرى در مورد وجود هر يك از اين قدرت ها در ذهن ايجاد مى كند. اورى گلر توجه گسترده اى از رسانه ها دريافت كرد از جمله انتشار مقاله اى در مورد وى در Nature، براى نشان دادن اختلالات روانى، توانايى به حركت درآوردن و تغيير اشياء فيزيكى  با ذهن خود و قدرت ديدن اشيائى كه در ديد فيزيكى او نيستند.

تحقیق برای قدرت ذهن خوانی در بازی پوکر

دانشمندان، هارولد پوتوف و راسل تارگ، به اتفاق مؤسسه تحقيقاتى استنفورد، و بعدا شركت علمى بين المللى كاربردها، هر دو به مطالعه پديده هاى روانى پرداختند. در حقيقت، آنها تحقيقاتى را با هميارى NASA و CIA انجام دادند. پس از تحقيقات وسيع و قابل توجه، پوتوف و تارگ كنفرانسى در سوئيس به جهانيان اعلام كردند كه آنها توانستند وجود قدرت به حركت در آوردن اشياء باذهن بدون دخالت فيزيكى( psychokinesis) را اثبات كنند.

 آشنایی با Sunil Padiyar و کتاب های این نویسنده

نويسنده معاصر، دو  كتاب در اين زمينه نوشته است، در آن توانايى يك بازيكن پوكر در به كار بردن قدرت روانى براى تقويت شانس برنده شدنش در بازى ها را به طور كامل پذيرفته است.   بخشى از توضيحات كتاب روانشناسى پوكر اين نويسنده: انسان داراى يك ميدان انرژى ظريفى  است كه بدن فيزيكى را مى پوشاند. هنگام فعال شدن، قادر به ساخت شانس وتوليد قدرت هاى دقيق از شهود و پيش بينى است. ميادين انرژى، مدام در حال تلاش براى مشخص شدن اين كه چه كسى خوش شانس است، هستند. افرادى كه داراى ميدان هاى انرژى فعال هستند، بر افرادى كه داراى ميدان هاى انرژى منفعل هستند، مسلط مى شوند. چگونه مى توانيد ميدان انرژى خود را فعال كرده و در بازى پوكر از اين قدرت استفاده كنيد؟ اين كتاب پاسخ هايى را ارائه مى دهد كه در آن ها تكنيك هاى عملى براى مهار قدرت هاى روانى واستفاده از آنها در برنده شدن در بازى پوكر توضيح داده شده است. براى شخصى كه عادت دارد با منطق و دليل سركار داشته باشد، همه اين ها مسخره و حتى فريب دهنده به نظر مى آيد. آنها معتقدند كه نويسنده  با اتكا بر خرافات و مسائل ماوراى طبيعى ، مى خواهد كتاب خود را به فروش برساند. بخشى از توضيحات كتاب “روانشناسى “پوكر اين نويسنده می گوید: من در مورد برانسون و آنچه كه او و ديگران در اين زمينه تجربه كرده اند ، هيچ گونه شكى ندارم. اما اين تجربيات را مى توان به صورت منطقى و بدون وجود قدرت روانى توضيح داد.

توضیحات دویل برانسون درباره قدرت ذهنی در بازی پوکر

اما قبل از نتيجه گيرى نهايى، بياييد نگاهى گذرا به آنچه دويل برانسون در مورد ESP و پوكر در كتاب Super System  خود نوشته است، بياندازيم. دويل برانسون مى گويد: من معتقدم كه برخى از بازيكنان خوب پوكر در واقع درجه اى از ادراك فراحسى(ESP) در وجود خود دارند. با وجود اين كه من هرگز موضوع را با عمق مطالعه نكرده ام، اما به نظر من شواهد زيادى وجود دارد كه نمى توان آنهارا ناديده گرفت ،شواهدى دال براين هستند كه ESP وجود دارد يا اين كه اكثر مردم تا حدى آن را دارند. بيشتر ما تجربه سوار شدن با شخص ديگرى در اتومبيل و فكر كردن به يك آهنگ را داريم، و به طور اتفاقى مى شنويم كه همراه ما شروع به خواندن همان آهنگى كه در ذهن ما مى باشد، مى كند. دويل برانسون در ادامه مى گويد كه چگونه توانسته كارت هايى  را كه حريف خود در اختيار داشته است ، را پيش بينى كند.

Sunil Padiyar  در ادامه می گوید: مغز مى تواند بسيارى از چيزهاى  زير سطح آگاهى را جذب كند. كارت هايى  كه هنگام جمع كردن deck نشان داده مى شوند، الگوهاى ديده شده دربازى هاى  قبلى و درك اوليه از بر زدن كارت هاى به هم ريخته، ممكن است همه در ناخودآگاه ما تركيب شوند تابه مغز ما مقدارى آگاهى از كارت هايى را بدهد كه ممكن است به ماداده شود. اين خواندن ماهرانه توسط ذهن ممكن است به نظر برسد كه يك خواندن روان شناسانه دست حريف باشد، اگر چه اين طور نيست. حافظه انتخاب گرانه نيز چيزهاى زيادى را شامل مى شود كه ممكن است باپديده هاى روانى اشتباه گرفته شود. در واقع بسيارى از ما تجربه دانستن چيزى راكه اتفاق مى افتد از قبل را داشته ايم. به اين معنى كه احساس مى كنيم اتفاقى خواهد افتاد و در واقع همان هم مى شود و آن اتفاق مى افتد. مثل بازى پوكر  كه مثلا كدام كارت قرار است ريور شود.

تجربیات ما در دنیای واقعی چیست؟

ماهم تجربه هاى بسيارى از “دانستن” چيزهايى كه در حال وقوع هستند را داريم، كه فكر ميكرديم چون ما احساس مى كنيم كه اتفاق مى افتد پس همان هم مى شود ولى بعد از آن مى بينيم كه اين گونه نبوده و حدس ما اشتباه از آب درآمد. آن قدر اين اتفاق زياد مى افتد كه نمى توانيم اين موارد را به ياد بياوريم. ولى زمانى كه چيزى راكه فكر مى كرديم اتفاق بيفتد واقعا همان اتفاق بيافتد، آن موقع خيلى خوب اين مسأله يادمان مى ماند.واين باعث مى شود كه فكر كنيم اين دليل بر قدرت روانى ماست، اما اين طور نبوده، اين فقط حافظه انتخابى بوده. مشهورترين فردى كه ادعاهاى دروغى پديده ذهن خوانى را رو كرد، جيمز باند جادوگر بود. او يك مليون دلار به كسى كه بتواند توانايى روانى واقعى خود را در اين زمينه نشان دهد، جايزه پيشنهاد داده است. تا كنون هيچ  مدعى موفق نشده است. به راحتى مى توان نتيجه گرفت كه از آنجاييكه  هيچ كس موفق به كسب اين جايزه نشده است، هيچ كس باچنين توانايى اى وجود ندارد.در واقع، حداقل به لطف ابهام زدايى اين مسأله توسط جيمز باند، تاحدودى بايد ممنون شد. جامعه علمى اكثر تحقيقات قبلى راكه توسط پوتوف وتارگ انجام شده است، به دليل عدم پيروى دقيق آنها از روش علمى در تحقيقات خود، رد كرده است.

نويسنده در ادامه مطلب قدرت ذهنى، اين گونه مقاله خود را ادامه مى دهد

اما با وجود تمام اين مسائل، من بايك سؤال بى پاسخ مانده ام. اگر كسى قدرت روانى داشت كه به خاطر يك مليون دلار پول نقد اين توانايى خود را رو مى كرد، آيا اين به نفع او بود كه خود را لو بدهد؟ به طور مثال اگر يك بازيكن پوكر اين قدرت ذهنى را داشته باشد كه مثلا بتواند بفهمد دقيقا كارت هاى دست حريف چيست! يا اين كه بداند چه كارت هايى را ديلر به هر بازيكن مى دهد، آيا اوخود را لو مى دهد! مسلما خير. بلكه برعكس، او تمام توانايى خود را براى پنهان كردن اين موضوع به كار مى گيرد تادر آينده بتواند همچنان از آن استفاده كند. وهمين طور ديگرانى كه اين قدرت روانى را دارند هرگز توانايى خود را رو نمى كنند حالا جايزه هر قدر مى خواهد باشد، چون آن فرد جايزه را براى يكبار مى گيرد ولى ديگر هيچوقت نمى تواند از اين قدرت شگفت انگيز روانى خود استفاده كند .خب باتوجه به اين واقعيت، اگر شما قدرت ذهنى  واقعى داشتيد، آيا آن را در مقابل دريافت هر جايزه اى با هر مبلغى رو مى كرديد؟ يا آن را پنهان مى كريد و تا آخر عمرتان از آن به نفع خود استفاده مى كرديد! مخصوصا اگر بازيكن پوكر باشيد؟!

بهترین سایت پوکر آنلاین

دانلود اپلیکیشن اندروید

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐