آموزش پوکر تگزاس هولدم

قوانین ابتدایی و مهم بازی تگزاس هولدم پات لیمیتد را راحت یاد بگیریم

تگزاس هولدم گسترده ترين بازى پوكر در جهان است، دليل اين محبوبيت قوانين ساده اين بازى است. بازى هولدم تقريبا به طور مخصوص ب اسه ساختار شرط بندى مختلف بازى مى شود که عبارتند از Limit,No- Limit و Pot Limit. در اين مقاله كليه قوانين ومفاهيمى كه براى شروع بازى تگزاس هولدم Pot Limited نياز داريد، توضيح داده مى شود.
در اين مقاله نوع ليميتد توضيح داده مى شود که نام كامل آن “Fixed Limit” است، زيرا حد شرط بندى ثابت است. در هر زمان تعيين شده براى بازى، شما فقط يك بار مى توانيد با شرط تعيين شده بازى كنيد.

 

نحوه بازى ليميت هولدم چگونه است

اولين كارى كه شما بايد انجام دهيداين است كه در مورد استك هايى كه مى خواهيد بازى كنيد تصميم بگيريد.اگر در يك تورنومنت بازى مى كنيد ، بااستك هاى كوچك شروع مى كنيد وبه تدريج افزايش مى يابد؛ واگر نقدى بازى مى كنيد، استك ها ثابت مى مانند. براى اين مثال: بياييد بگوييم شما در حال بازى نقدى 2/4 دلار هستيد. اين بدان معنى است كه پايين ترين حد ثابت در اين بازى ٢ دلار مى باشد در حالى كه حد ثابت بالاتر ٤ دلار است. پوكر هولدم با يك دكمه ديلر چرخنده عمل مى كند. اين بدان معناست كه صرف نظر از اين كه چه كسى كارت هارا پخش مى كند، ديلر بازى كسى است كه دكمه پلاستيكى در مقابل او قرار دارد. بعد از اين كه يه دست بازى به اتمام رسيد، نشانگر ديلر به بازيكن سمت چپ ديلر فعلى منتقل مى شود وهمينطور ادامه مى يابد. اگر اين اولين دست شما باشد، مى توانيد ديلر را به روشى كه خود دوست داريد انتخاب كنيد. متداول ترين روش اين است كه به هر بازيكن يك كارت روبسته داده شود. كارت بالا به عنوان ديلر شروع مى كند.

قوانین بلايندها در پوکر تگزاس هولدم پات لیمیتد

وقتى ديلر مشخص شد،اولين بازيكن در سمت چپ ديلر ، بلايند كوچك است و بايد اولين شرط اجبارى را در پات بگذارد.در بازى ٢/٤ دلارى ما، بلايندهاى كوچك يك دلار مى گذارند.(اگر شما ليميت بازى مى كنيد نيم آن يك دلار هم نمى شود؛مانند ٥/١٠ دلار، بلايند كوچك معمولا آن را را كاهش مى دهد و مى شود ٢ دلار)
بازيكن سمت چپ بلايند كوچك بايد بلايند بزرگ را قرار دهد. بلايند بزرگ بامقدار كامل ليميت كوچكتر برابر است؛ در مثال ما در اينجا بلايند بزرگ ٢ دلار خواهد بود. كارت ها در جهت عقربه هاى ساعت پخش مى شوند، از بازيكن سمت چپ دكمه ديلر ( بلايند كوچك) شروع مى شود، و بابازيكنى كه به عنوان ديلر عمل مى كند ( دكمه )، پايان مى يابد.

شروع بازى و دور اول شرط بندی

هر بازيكن دو كارت دريافت مى كند، كه در ابتدا روبسته روى ميز قرار دارند.دور اول شرط بندى پس از دادن آخرين كارت، بازى با بازيكنى كه سمت چپ بلايند بزرگ نشسته شروع مى شود.اين بازيكن، اختيار آن را دارد كه كال كند(برابر با مقدار بلايند بزرگ، يا ليميت كوچكتر)، فولد كند( كارت هايش را كنار بگذارد) ياريِز كند. ريِز در پوكر تگزاس ليميت، هميشه برابر با كل شرط قبلى است،به علاوه اضافه كردن ليميت غالب فعلى. در اين سناريو، بازيكن انتخاب مى كند كه ريِز كند. اين بدان معناست كه آنها در مجموع ٤ دلار در نظر مى گيرند(٢ دلار براى كال كردن شرط فعلى بلايند بزرگ و٢ دلار براى افزايش مبلغ ليميت كوچكتر). اكنون بازى در جهت عقربه هاى ساعت در ميز باهربازيكن باهمان گزينه ها ادامه مى يابد:كال كردن، فولد كردن ياريز دادن. وقتى بازى به بلايند كوچك مى رسد، مقدار پولى كه قبلا در پات گذاشته بودند باكل مبلغى كه كال كردند ياريز دادند محاسبه مى شود.
بلايند بزرگ گزينه هاى مشابه بلايند كوچك در اينجا دارداگر هيچ بازيكنى ريِز نمى داد ، بلايند بزرگ تنها بازيكن بامجموعه اى از گزينه هاى مختلف مى بود. از آن جاكه( فرض اين كه هيچ رِيز ى صورت نگرفته باشد) شرط فعلى ٢ دلار بود، كه بلايند بزرگ قبل از بازى شرط بندى كرده بود، آنها اين گزينه را داشتند كه چك كنند وبازى را (بدون اين كه چيپ اضافى در بازى بگذارند ) يااين كه ريِز كنند. در پوكر، زمانى يك دور شرط بندى به پايان مى رسد كه همه بازيكنان بازى كرده باشند، وهمه بازيكنان يك برابر چيپ داشته باشد (يافولد كرده باشد).( نكته: يك قانون اضافى در مورد ريِز وجود دارد. در ليميت هولدم يك”كلاه” وجود دارد، بدين معنى كه در هر دور شرط بندى فقط يك شرط و سه ريٍِز مى تواند باشد[ مگر اين كه فقط دو بازيكن در بازى باقى مانده باشند]. اين بدان معناست كه هر وقت فقط يك شرط وسه ريِز بوده باشد، هيچ بازيكنى مجاز نيست كه بيشتر ريِز بدهد، آنها فقط مى توانند يا كال ويافولد كنند ). فلاپ پس از اتمام دور اول شرط بندى، ديلر فلاپ را شروع مى كند.براى انجام اين كار، آنها يك كارت روبسته روى ميز قرار مى دهند( اين كارت به عنوان” كارت سوخته” شناخته مى شود)، و پس از آن سه كارت روباز گذاشته مى شود. هر بازيكنى به فلاپ نگاه مى كند واز آن براى ارزيابى قدرت فعلى خود براى بازى استفاده مى كند. از اين لحظه تا پايان بازى، هر دور شرط بندى با نزديكترين بازيكن به دكمه ديلر آغاز مى شود.اين بدين معناست كه بازى بابلايند كوچك شروع مى شود و در جهت عقربه هاى ساعت دور ميزند. اگر بازيكن زنده در بلايند كوچك نباشد، بازى بابازيكن بعدى كه هنوز دست بازى دارد، در جهت عقربه هاى ساعت ادامه مى يابد.

 آموزش دور دوم شرط بندی

شرط بندى، در اين دور دوم شرط بندى مشابه شرط بندى در دور اول است بايك استثنا كوچك، اولين بازيكنى كه الان مى خواهد بازى كند اين دو انتخاب را دارد : يا check كند( شرطى بندى وجود ندارد، به اين عدم وجود شرط “checking” مى گويند)، يا شرط بندى كند( حتى با٢ دلار).اگر چك كند، بازيكن بعدى باگزينه كاملا مشابهى روبه رو است.به محض اين كه يك بازيكن شرط بندى كند، گزينه هاى موجود اين سه تا مى باشد، كال كردن، ريِز دادن يافولد كردن. وبه محض اين كه همه بازيكنان بازى كردند وهمه يك مبلغ شرط بندى يكسانى داشتند، دور شرط بندى تمام مى شود.

آموزش نحوه بازی در تِرن وريور

بازى تِرن شبيه فلاپ است، ديلر يك كارت روبسته به دنبال يك كارت رو باز مى آورد. اين كارت مرحله سوم شرط بندى را به دنبال دارد. تِرن وريور دقيقا مانند فلاپ ها بازى مى شوند، تنها بايك تفاوت؛ شرط بندى ليميت در دو دور شرط بندى نهايى، از ليميت بالاترى استفاده مى كند. هر شرط بندى و هر ريِز را تامبلغ ٤ دلار افزايش مى دهد.پس از اتمام دور سوم شرط بندى، ريوِر درست همانند تِرن بازى مى شود.پس از پايان يافتن ريوِر چهارم، مرحله نهايى شرط بندى انجام مى شود. پس از اتمام اين دور شرط بندى ، بازيكنان باقى مانده در اين مرحله وارد مرحله نهايى مسابقات مى شوند. مرحله نهايى مسابقات ساده است، هر بازيكن دست خود را نشان مى دهد و بهترين دست ،پات را برنده مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐