آموزش پوکر اوهاما

آموزش بازى پوکر اوماها ، نکات و قوانين رسمى آن

به راحتى ميتوان فهميد كه چرا پوکر اوماها محبوبيت دارد. اوماها يك بازى بسيار جذاب وپر از جنبش و استراتژى سطح بالا است. همچنين شباهت بسيار زيادى به تگزاس هولدم دارد، همين شباهت باعث مى شود بازى اوماها براى اكثر بازيكنان آسان باشد. بازى بزرگ اوماها باعث شده تااين بازى براى افراد مبتدى وحرفه اى به طرز باورنكردنى جالب باشد. اگر از قبل قوانين بازى تگزاس هولدم را مى دانيد، پس كم و بيش مى توانيد اوماها را هم بازى كنيد. پس بياييد شروع كنيم!

منشأ بازی پوکر اوماها نامشخص است. قبل از اين كه اين بازى به نام پوکر اوماها شناخته شود، با چندين اسم مختلف در دنيا شناخته شده بود. در ابتدا شخصی به نام (Robert turner) كه مدير يك كازينو بود، اين بازى را به اپراتور كازينوى گولد ناگت در لاس وگاس نشان داد، و اوهم اين بازى را به مشتريان كازينو خود ارائه داد. نام اين بازى را در ابتدا ناگت هولدم گذاشت اما پس از مدت كوتاهى به دليل اين كه اين بازى به كازينوهاى ديگر راه يافت، ناگزير شدند كه نام آن راتغيير دهند كه منحصر به كازينو گولد ناگت نباشد.

سپس تعدادى از مديران كازينوها نام اوماها را انتخاب كردند. اوماها  بعد از پوکر تگزاس هولدم، بيشترين طرفدار را در بین انواع بازی های پوكر به خود اختصاص داده است. در ابتدا در اروپا اين بازى رايج بود سپس به سراسر جهان گسترش يافت. بازى اوماها براى افرادى كه در بازى پوكر حرفه اى نيستند بازى مناسبى نيست. آزاد و محدود دو نوع بازى اوماها مى باشند. در نوع محدود یا همان پات لیمیتد، بازيكن حداكثر دو برابر پات موجود در یک دست بازی را مى تواند افزايش دهد. در بازى اوماها ديلر در حال چرخش بازى مى شود، ديلر بايك دايره سفيد رنگ مشخص مى شود كه به آن مهره ديلر مى گويند. پس از هر دست به صورت چرخشى به بازيكن سمت چپى داده مى شود.

محتوا پنهان

انواع فلاپ در بازى اوماها

١- فلاپ هاى خشك : كه در آنها دراور هاى كمترى وجود دارد، فلاپهاى خشك معمولا شامل يك هاى كارت و دو كارت كوچك است ، خشكترين آن A-A-A است.

٢- فلاپ هاى خيس يا دراو : فلاپهاى خيس احتمالات و دراوهاى بيشترى را دارا مى باشند و در آنها كارت ها باهم فاصله كمى دارند.

البته يك فلاپ ديگرى نيز وجود دارد به نام فلاپ هاى خنثى كه بين دو حالت بالا مى باشد.

شروع بازی پوکر اوماها

بازى پوکر اوماها با ٥ كارت مشترك روى ميز شروع مى شود،  هر بازيكن ٤ كارت به عنوان دست شروع می گیرد. اين ٥ كارت مشترک عبارتند از :فلاپ (٣كارت اول)، تِرن (كارت چهارم)، وريور(كارت پنجم).

شرط بندى در بازى پوكر اوماها چهار دور مى باشد: پيش از فلاپ، فلاپ، تِرن، و ريور.

در بازى پوکر اوماها پيش از فلاپ، دست هاى قابل بازى به چندگروه تقسيم مى شوند، سپس اين گروه ها باتوجه به قدرتشان دسته بندى مى شوند، كه شامل گروهاى قوى، خوب، متوسط، لب مرز و بد مى باشند.

بازی پوکر اوماها

دسته بندى قدرت دست ها در بازی اوماها

در بازی پوکر اوماها دو نوع دست وجود دارد:

١- دست ناتز (Nuts) ، كه اين بهترين دست است.

٢-بقيه دست ها

همواره به بازيكن ها توصيه مى شود كه توجه خاصى به دست ناتز در هر مراحل بازى پوکر اوماها داشته باشند.

نشانه يك دست خوب اين است كه چند فلاپ مختلف را بازيكن بتواند به خوبى و با قدرت اداره كند و موقعيت بهترى نسبت به دستهاى ديگر داشته باشد تاروى فلاپ با قدرت زياد ظاهر شود.

دستهاى متوسط به كارت هاى ويژه نياز دارند تا بتوانند با ارزش شوند.

انواع بازى پوكر اوماها

١- پوكر اوماها محدود (Limit omaha poker) :

در اين نوع بازى پوکر اوماها محدوديت تعيين مى شود. اين آسانترين نوع بازى اوماها مى باشد و دو قسمت دارد: low و Hi.

٢- پوكر اوماهاى محدود به پول وسط زمين (Pot limit omaha poker) :

در اين نوع محدوديت نفر اول ودوم براساس محدوديت ميز مى باشد.

٣- پوكر اوماها نامحدود (no limit omaha):

در اين نوع بازی پوکر اوماها محدوديت ميز و كمترين ميزان افزايش مانند نوع قبل است، با اين تفاوت كه در اين نوع بيشترين ميزان افزايش به ميزان پول هر كس مى باشد و تا مرحله رِست (All in) مى توانيد پول وسط را افزايش دهيد.البته باید توجه کنید که بازی پوکر اوماها معمولا به صورت پات ليميت بازى مى شود.

شما براى شروع اين بازى، بايد تا حدودى تجربه بازى تگزاس هولدم را داشته باشید، در اين صورت بازى اوماها آسان تر خواهد شد. هدف اصلى اين نوع بازى بردن تمام چيپ هاى طرف مقابل است. تعداد بازيكن ها در اوماها پات -ليميت معمولا شش بازيكن مى باشد. بازيكن ها مبلغ بلايند (گير) را پيش از تقسيم كارت ها توسط ديلر مى پردازند.

پيش از فلاپ هر بازيكن ٤ كارت از ديلر دريافت مى كند، بازيكن سمت چپ بيگ بلايند اول بازى مى كند.

نكته اى كه بازيكن بايد در اين نوع بازى به آن توجه كند اين است كه موقعيت هاى فراوانى وجود دارد كه در آن ها اگر بازيكن كم تجربه و يا بى تجربه باشد مى تواند منجر به انجام اشتباهاتى شود كه براى او بسيار گران تمام خواهد شد.

نكته ديگر در بازی پوکر اوماها اين است كه بازيكنى كه توانایى پيش بينى دارد شانس برد او بيشتر از رقيب مقابلش مى باشد.

تفاوت درست کردن دست ها در پوکر اوماها

یکی از تفاوت های عمده بازی پوکر اوماها در درست کردن دست، این است که شما حتما باید با دو کارت درگیر در دست خود و سه کارت روی زمین، دست خود را بسازید. مثلا برای درست کردن رنگ شما نمی توانید با یک خال دل در دست و چهار کارت دل دیگر روی فلاپ دست رنگ خود را بسازید. شما حتما باید در دست خود دو کارت دل و 3 کارت دل دیگر بر روی زمین دست رنگ یا همان فلاش خود را بسازید. قدرت دست ها در پوکر اوماها نیز با پوکر تگزاس هولدم متفاوت است. یعنی دستی که در آن شما 2 آس و 2 شاه وجود دارد دست خوبیست، ولی نه به قدرت یک پاکت آس در بازی تگزاس هولدم. شما در صورتی می توانید در بازی پوکر اوماها یک کارت درگیر در دست با چهار کارت در فلاپ داشته باشید که بخواهید دست کاره بسازید، مثلا شما یک کارت شاه در دست داشته باشید و سه کارت شاه نیز بر روی فلاپ آمده باشد.

بازی قبل و بعد فلاپ در پوکر اوماها

در بازی پوکر اوماها شما نمیتوانید مانند تگزاس هولدم، خیلی مطمئن باشید که دست قوی دارید. پس سعی کنید قبل از فلاپ پات را زیاد سنگین نکنید و بگزارید اول فلاپ رو شود و بعد وارد مبارزه برای جمع کردن فلاپ شوید. البته باید توجه داشته باشید در بازی پوکر اوماها نمیتوان خیلی ریسک کرد چون به علت داشتن چهار کارت احتمال داشتن دست های قوی برای حریفان بسیار بالا می باشد. در بازی پوکر اوماها معمولا دو کارت آخر ترن و ریور بسیار در نتیجه بازی تاثیر گزار هستند و شما باید با حساسیت زیادی در پات ها شرکت کرده و اگر دست برنده کامل را دارید به افزایش زیاد پات بپردازید. بارها دیده شده که با کارت ریور و ترن کل نتیجه بازی تعغییر کرده است. از نکات دیگری که در بازی پوکر اوماها باید توجه داشته باشید این است که در زمان رو شدن سه کارت اول فلاپ اگر زمین پایه رنگ یا استریت باشد، احتمال درست شدن دست حریفان بسیار زیاد است و معمولا بازیکنان برای درست شدن دستشان تا آخر پات با شما همراهی می کنند، پس یعی کنید اگر مثلا دست شما دو پر و یا حتی ست هم هست زیاد به پات اضافه نکنید تا بتوانید با احتیاط کامل به آخر دست برسید.

20 نکته مهم در بازی پوکر اوماها

١- تفاوت بين بازى هولدم واوماها

دو تفاوت بين بازى هولدم واوماها


هر بازيكن، در پوکر اوماها چهار كارت دريافت مى كند( در هولدم دوتااست) ، براى داشتن بهترين دست پوكر بايد دوتا از آنها را استفاده كنيد.

٢-نحوه بردن يك دست بازى

اوماها يك بازى كارتى مشترك مى باشد، تعداد بازيكنان از دو الى ده نفر در يك ميز بازى مى تواند باشد، بابه دست آوردن چيپ، بابرنده شدن يك پات بايكى از دو روش زير برنده مى شويد:
همه بازيكنان دست هاى خود را فولد مى كنند، وشما به عنوان تنها بازيكنى كه در پات باقى مى ماند هستيد.

٣- قرعه كشى براى انتخاب ديلر

هنگامى كه شما ٢-١٠ بازيكن در ميز داريد، هر كدام بايك استك چيپ ، آن موقع شما آماده شروع بازى هستيد.اولين كارى كه بايد انجام دهيد ،كشيدن كارت بالا براى ديلر است.به هر بازيكن يك كارت روبسته بدهيد، بازيكنى كه بالاترين امتياز كارت را دارد( آس بالا) به عنوان ديلر بازى راشروع مى كند.اگر دوبازيكن همزمان كارت بالاداشتند، يامجددا به هر آنها كارت ديگرى داده مى شود، يا از كارت هاى همخالى كه در دست خود دارند استفاده مى كنند( ترتيب كارت هاى همخال به ترتيب حروف الفبا از بدترين به بهترين: گشنيز ها, خشت ها، قلب ها،پيك ها)

٤- دكمه ديلر

هنگامى كه شما يك ديلر داريد، دكمه ديلر ( معمولا يك ديسك سفيد است) را به ديلر فعلى موجود، به آن بازيكن بدهيد. اين بازيكن بايد كارت ها را تغيير بدهد و آماده شروع دست اول بازى باشد.

٥- بلايند ها را رو كنيد

بلايند ها

قبل از پخش كردن كارت ها، هر دو بازيكن سمت چپ ديلر بايد بلايندهاى خود را نشان دهند، بازيكنى كه دقيقا كنار ديلر است بلايند كوچك را نشان مى دهد و بازيكن كنار اين بازيكن، بلايند بزرگ را نشان مى دهد.
به عنوان مثال: بلايند كوچك 5c وبلايند بزرگ 10c است.

٦- كارت هارا پخش كنيد

پس از اين كه بلايندها رو شدند ، ديلر مى تواند كارت هارا پخش كند. بابازيكن سمت چپ ديلر ( كه بلايند كوچك دارد) در جهت عقربه هاى ساعت بازى را شروع كنيد.به هر بازيكن يك كارت ( روبسته) داده مى شود تازمانى كه همه بازيكنان دقيقا چهار كارت داشته باشند.

٧- دور اول شرط بندى را شروع كنيد

پس از توزيع آخرين كارت وهر بازيكن چهار كارت روبسته دارد، اكنون شما در اولين دور شرط بندى قرار داريد كه باعنوان ” preflop” شناخته مى شود. شرط بندى زمانى به پايان مى رسد كه اين دوحالت رخ دهد:
همه بازيكنان فرصتى براى بازى داشته اند.
همه بازيكنانى كه فولد نكردند براى يك دور مبلغ يكسانى پول شرط بندى كرده باشند.
در بازى پوكر فقط يك بازيكن مى تواند همزمان عمل كند، وبا بازيكن سمت چپ خود كه بلايند بزرگ دارد شروع كند.اين بازيكن سه تا گزينه دارد:
فولد كردن: نمى تواند هيچ پولى برا پات بپردازد، كارت هاى خود را كنار بگذارد ومنتظر بازى بعدى بماند .
كال كردن: مى تواند بامقدار بلايند موجود مطابقت داشته باشد.
ريِز كردن:مى تواند شرط بندى را حداقل دوبرابر مقدار بلايند بزرگ انجام دهد. يك بازيكن مى تواند بيشتر ريِز كند واين بستگى به نحوه شرط بندى دارد.

٨- بازى را در جهت عقربه هاى ساعت ادامه دهيد.

وقتى كه بازيكن سمت چپ بلايند بزرگ بازى كرد، بازى در جهت عقربه هاى ساعت در ميز در حركت است. هر بازيكن گزينه هاى يكسانى دارد: فولد، كال ويا ريِز.مقدار يك كال يايك ريزهميشه بستگى به مقدار آخرين شرط بندى انجام شده دارد.
به عنوان مثال، براى اين كه اولين بازيكن بتواند كال كند، بايد بامقدار بلايند بزرگ مطابقت داشته باشد.
اگر بخواهد ريِز كندبايد دوبرابر بلايند بزرگ اين كار را انجام دهد.اگر ريِز باشد، بازيكن بعدى مجبور است كل بلايند بزرگ را به ريز اضافه كند تا بتواند كال كند.

٩- بلايند بزرگ آخرين كارى است كه بايد قبل از فلاپ انجام دهيد

وقتى بازى به بلايند كوچك برسد، او هم مانند بقيه مى تواند فولد، كال ياريز كند.
اگر مبلغ ريز 50c شد وبلايند كوچك از قبل ٥ پوند پرداخت كرده بود، پس بازيكن نياز به 45c دارد تابتواند كال كند.

اگر ريز انجام نشده بود وشرط بندى فعلى همچنان بابلايند بزرگ 10c برابر بود، آنگاه بلايند بزرگ مى تواند چك كند وبازى را ادامه دهد.اگر ريز شود ، بايد مقدار كمترى از مبلغ اصلى يعنى 1010c اضافه كند.
وقتى همه بازى كردند، وهمچنان همه هنوز همان مقدار پولى كه شرط بندى كرده بودند را داشتند، آن موقع دور شرط بندى پيش فلاپ به پايان رسيده است.سه كارت اول فلاپ هستند.

١٠- فلاپ كردن

فلاپ

پس از اتمام دور شرط بندى پيش فلاپ، فلاپ شروع مى شود.در يك بازى گروهى مثل پوکر اوماها، براى هر دستى كه به مرحله نهايى مسابقات برسد، پنج كارت وجود خواهد داشت. سه كارت اول از مجموع پنج كارت بازى، فلاپ است.ديلر كارت بالايى را روبسته برمى دارد وكنار مى گذارد( به اين كارت سوخته مى گويند) سپس سه كارت روباز مى گذارد وسط ميز بازى.

١١- دور شرط بندى بعدى را با بازيكن سمت چپ ديلر شروع كنيد

پس از فلاپ، دور بعدى شرط بندى با اولين بازيكن سمت چپ ديلر كه هنوز دست بازى دارد شروع مى شود (بازيكنانى كه يك دست بازى دارند به عنوان “بازيكنان زنده” شناخته مى شوند).
اين بازيكن در وضعيتى مشابه پيش فلاپ بلايند بزرگ قرار دارد. او مى تواند چك يا شرط بندى كند.از بازيكن خواسته نمى شود كه هيچ پولى براى كال كردن اضافه كند حتى نيازى هم نيست كه فولد كند، شرط بندى در اين دور معمولا برابر با بلايند بزرگ است.

١٢- ادامه بازى بابازيكن بعدى در سمت چپ

بازى به بازيكن بعدى سمت چپ باهمان شرايط وگزينه هاى موجود منتقل مى شود يعنى: چك ( در صورت عدم شرط بندى قبل از آن)، كال كردن( شرط بندى قبلى انجام شده باشه) و ريز( شرط ديگرى را اضافه كنيد).

١٣- نوبت بازى را تعيين كنيد

پس از اتمام دور شرط بندى فلاپ، ديلر كارت هارا پخش مى كند. كارتى كه بالاى بقيه قرار گرفته روبسته كنار گذاشته مى شود( يك كارت سوخته ديگر) ، ويك كارت به صورت روباز كنار فلاپ قرارمى گيرد.
بعد از هر كارت جديد، دور شرط بندى بعدى دنبال مى شود.

١٤- دور شرط بندى بعدى را شروع كنيد

پس از انجام اين كار، دور شرط بندى بعدى شروع مى شود.دور شرط بندى دقيقا برابر است بافلاپ بايك استثنا. اكنون فقط يك شرط بندى بزرگتر از محدوديت تعيين شده استفاده مى شود. معمولا بزرگترين شرط محدود از نظر اندازه دو برابر بلايند بزرگ مى باشد.بعضى اوقات، بيشتربراى راحتى بازى، حد شرط بندى بزرگ كمى بزرگتر از دوبرابر بلايند بزرگ است.اين بيشتر در بازى هايى مانند بازى Limit$2-$5 رايج مى باشد.

١٥- ريوِر را انجام دهيد

ريوِر

پس از اتمام دور شرط بندى، كارت مشترك نهايى رو مى شود.ديلر يك كارت نهايى به صورت رو بسته كنار مى گذارد و به دنبال آن يك كارت روباز .

١٦- دور نهايى شرط بندى را شروع كنيد

پس از انجام ريور، دور شرط بندى نهايى دست شروع مى شود. دور شرط بندى ريوِر از هر نظر با تِرن همسان است.

١٧- رونمايى

پس از اتمام دور شرط بندى ريِور، همه بازيكنان باقى مانده واردمرحله نهايى مى شوند.مفهوم رونمايى هم بسيار ساده است: بازيكنى كه بهترين دست را داشته باشد،پات را برنده مى شود.

١٨- چگونگى تعيين دست برنده

ارزيابى دست برنده در پوکر اوماها كمى متفاوت از تگزاس هولدم است. اولين چيزى كه شما بايد بدانيد، رتبه بندى دست پوكر است. برخى دستور العمل ها براى ارزيابى يك دست پوکر اوماها:
بگذاريد ببينيم چه كسى در مرحله نهايى برنده است.
در پوکر اوماها دستى جز دست هايى كه در اين نمودارى كه ذكر مى شود، وجود ندارد.به عنوان مثال؛ داشتن سه جفت در واقع فقط “دو جفت” است كه بيشترين ارزش دو جفت را در دست شما ايجاد مى كند.در پوکر اوماها بازيكنان بايد دقيقا دو كارت از كارت هايى كه در دست خود دارند، و سه كارت هم از كارت هاى مشترك استفاده كنند تا بتوانند بهترين دست ممكن را داشته باشند.
بازيكن مى تواند از هر دوكارت چهار كارته خود واز هر پنج كارت مشترك هم، سه كارت استفاده كند.

١٩- پات را به برنده بدهيد

هنگامى كه دست برنده مشخص شد، آن بازيكن تمام پات را برنده مى شود. آنگاه بازى تمام مى شود

٢٠- دكمه ديلر را به سمت چپ منتقل كنيد؛ شروع كنيد!

پس از اتمام دست، ديلر، دكمه ديلر را به بازيكن سمت چپ خود مى دهد .در اين مرحله شما دست بعدى را با دو بازيكن سمت چپ ديلر جديد با بلايندهاى آنها را شروع مى كنيد.

بهترین سایت پوکر آنلاین

دانلود اپلیکیشن اندروید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐