آموزش پوکر حرفه ای

١٠ فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

١٠ فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر را بدانید. اگر به دنبال به خاطر سپردن و يادگيرى سريع نكات پوكر كه به شما كمك كند در نوليميت هولدم برنده شويد هستيد، شما خوش شانس هستيد. امروز ١٠ تاكتيك و استراتژى گردآورى كرده ايم كه شما را به يك بازيكن پوكر با اعتماد به نفس و سود آور تبديل مى كند. اكنون، اين ليست به شما كمك نخواهد كرد كه هر بار برنده شويد، حتى بزرگترين بازيكنان پوكر هم اين كار را انجام نمى دهند، اما اين به شما كمك مى كند پيشرفت كنيد، چه در بازى هاى نقدى، مسابقات و چه در اتاق هاى پوكر زنده و چه به صورت آنلاين بازى كردن.

١٠ فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

اولين فوت و فن براى بهبود بازى پوكر

دست هاى كمترى بازى كرده و آنها را تهاجمى بازى كنيد.در مورد تعداد بازيكنان دست پيش از فلاپ در نو ليميت هولدم شروع كننده محدوديت هايى وجود دارد، حتى براى بهترين بازيكنان دنيا. اگر سعى مى كنيد بيش از حد دست بازى كنيد، امتياز تراشه هاى خود را هدر مى دهيد (مگر اين كه شانس با شما يار باشد). بهبود يك استراتژى پوكر پيش از فلاپ محكم تا كنون ساده ترين و سريع ترين راه براى بهبود لاين پايين شما بوده است. با اين حال، در حالى كه بهبود محدوده پيش از فلاپ محكم بسيار آسان است( مانند موقع دانلود نمودارهاى رايگان پيش از فلاپ ما) داشتن نظم و انضباط براى چسبيدن به آنها دشوار است. به خودتان اجازه ندهيد كه صبر خود را از دست بدهيد و دستى كه ارزش ندارد را بازى كنيد. بهترين روش اين است كه شما مجموعه هايى تشكيل شده از يك دست محدود و قابل بازى را قوى بازى كنيد، و اين دست ها را به صورت تهاجمى بازى كنيد. بازى كردن تمام دست ها به صورت تهاجمى، از جمله دست هاى حدسى مانند ٧ ♠️٦♠️ يا ٥ ? و ٥ ♣️، به شما اين امكان را مى دهد كه قدرت دست واقعى خود را آشكار كنيد.
وقتى ريِِز مى دهيد، حريفان شما نمى دانند كه شما A-A، A-K و يا ٧-٦ داريد، اين باعث مى شود حريفان بازى سختى در مقابل شما داشته باشند . بازى محكم و تهاجمى منجر به برنده بازى شدن مى شود.

دومين فوت و فن براى بهبود بازى پوكر

اولين بازيكنى نباشيد كه لنگ مى زنيد. لنگ زدن (فقط كال كردن بلايند بزرگ به عنوان يك پيش فلاپ) اين كار را به هيچ عنوان انجام ندهيد و به عنوان اولين بازيكنى كه وارد پات مى شود نباشيد.
دو دليل اصلى براى جلوگيرى از اين نوع بازى وجود دارد:

  1. شما نمى توانيد پات را پيش از فلاپ برنده شويد، همان كارى كه اگه ريِز مى داديد، انجام مى داديد.
  2. شما به بازيكنانى كه عقب هستند، شانس هاى اغوا كننده اى در پات مى دهيد. و اين باعث مى شود كه با بازيكنان زيادى روبه رو شويد و به همين ترتيب احتمال كمترى وجود دارد كه برنده پات شويد.

سومين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

نيمه بلوف تهاجمى با تساوى هاى شما.اگر مى خواهيد واقعا بازيكن خوبى در بازی پوكر شويد، بايد به طور فعالانه بلوف بزنيد. اما بلوف زدن به طور نا كار آمد يكى از سريع ترين راهها براى از دست دادن پول در ميز است. بنا بر اين ، چگونه بايد بلوف زدن مداوم خود را تحت كنترل در آوريد؟  مؤثرترين راه براى بلوف زدن اين است كه اجازه دهيد كارت هايى كه داريد تعيين كنند كه بلوف بزنيد يا خير. اين به معنى بلوف زدن با دست هايى كه در پتانسيل بهبود دادن بهترين دست در استريت است، مانند استريت مساوى، فلاش مساوى و يا حتى فقط يك يا دو كارت فراتر از صفحه. همان طور كه برنامه ريزى مى كنيد، به بلوف هاى خود در صورتى كه كال شوند ، به اين تساوى ها فكر كنيد. بازيكنان پوكر به دليل پتانسيل فراتر از خود بلوف، اين دست ها را “نيمه بلوف” مى نامند. مى توانيد اينجا اطلاعات بيشترى در مورد نيمه بلوف زدن كسب كنيد. هنگامى كه تازه شروع مى كنيد، بلوف زدن با هيچ گونه دست پيش از ريور توصيه نمى شود( به جز در موقعيتى كه بعدا در مورد آن توضيح خواهيم داد).

چهارمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

دست هاى قوى خود را بازى كنيد تا پات را بسازيد و پول بيشترى كسب كنيد. اين خيلى ناراحت كننده است كه يك بازيكن سه بار فلاپ هاى فلاش خود را چك كند، و هنگامى كه حريف خود ريور را چك مى كند، او بايد دست خود را رها كند. آهسته بازى كردن اغلب يك اشتباه معمول در بين بازيكنانى است كه مى خواهند هنگام داشتن يك دست پوكر قوى، پات را از حريفان خود بگيرد

 پنجمين فوت و فوت سريع براى بهبود بازى پوكر

از بلايند بزرگ خود دفاع كنيد( با دست هاى مناسب). بلايند بزرگ يك موقعيت ويژه است زيرا شما از قبل يك بلايند بزرگى به عنوان سرمايه در پات داريد.به همين دليل، زمان نشستن در بلايند بزرگ و مواجه شدن با يك ريِز، در چنين موقعيتى شانس بهترى براى كال كردن در پات داريد تا ديگر موقعيت ها، به اين مسئله به عنوان تخفيف نگاه كنيد. به دليل تخفيف شما و اين واقعيت كه شما آخرين فردى هستيد كه در مرحله پيش فلاپ بازى را انجام داديد، مى توانيد با دست هاى بسيار بيشترى سودمندانه كال كنيد تا اگر در جاى ديگرى نشسته باشيد. اين بدان معنا نيست كه بايد در دست هاى بد مثل ٩♠️ ٥♦️ ريِز دهيد، اما دست هاى بهترى مانند K♣️ 9♦️و Q? 6? در بيشتر موقعيت ها قابل بازى هستند.داين كه دقيقاً چه اندازه بايد دفاع كنيد به عوامل زيادى بستگى دارد؛ اينجا چهار عامل اصلى وجود دارد:
١- موقعيت شخصى كه ريِز مى دهد( در مقابل موقعيت هاى اوليه محكم تر بازى كنيد و در مقابل موقعيت هاى دير سست تر بازى كنيد).
٢- تعداد بازيكنان در دست( هنگامى كه يك يا بيشتر بازيكن قبلاً ريِز را كال كرده است، محكم تر بازى كنيد و فقط با دست هايى كال كنيد كه در پات هاى چند راهه خوب عمل مى كنند).
٣- اندازه ريِز(اندازه شرط هر چه بزرگتر باشد، به همان اندازه بايد محكم تر بازى كنيد و برعكس).
٤- اندازه هاى stack ها( وقتى stack كوتاه باشد، دست هاى كم مخاطره ترى بازى كنيد و قدرت كارت بالا را در اولويت قرار دهيد).
فاكتور هاى مهم ديگرى نيز وجود دارد، مانند اين كه طرف مقابل شما چند بار پس از فلاپ شرط را ادامه مى دهد، اما سه مورد فوق اصلى هستند كه بايد آنها را در نظر بگيريد.

ششمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

وقتى مطمئن نيستيد، فولد نكنيد. آيا مى خواهيد بدانيد بزرگترين تفاوت بين يك بازيكن بد و يك بازيكن حرفه اى چيست؟ اين توانايى بازيكن خوب است كه وقتى فكر مى كند ممكن است زده شود، يك دست خوب مانند يك جفت عالى را به كار ببرد. اين بسيار ساده به نظر مى رسد، اما در عمل بسيار سخت است ودليل اين مسئله هم نحوه ساختار مغز ما است. ما به طور طبيعى كنجكاو هستيم و طبيعتاً مى خواهيم پيروز شويم. وقتى فولد مى كنيم، ما شانس خود را براى بردن پات واگذار مى كنيم و با فهميدن اين كه طرف مقابل ما چه چيزى دارد، نمى توانيم حس كنجكاوى خود را ارضا كنيم. كال كردن بيش از حد اغلب و در موقعيت هاى اشتباه دومين سريع ترين روش براى از دست دادن در پوكر( پس از بلوف هاى نا كارآمد) است. هر زمان كه مطمئن نيستيد كه در مقابل يك شرط يا يك ريِز، كال و يا فولد كنيد، خودتان دست به كار شويد و فولد كنيد. نكته حرفه اى: هنگامى كه در يكى از اين موقعيت ها فولد مى كنيد، حتماً جزئيات دست را يادداشت كنيد تا بتوانيد بفهميد كه آيا پس از جلسه بازى خود فولد درستى انجام داديد يا خير. مطالعه كردن و يا بحث در مورد اين نوع دست ها راهى عالى براى بهبود مداوم مهارت هاى خود و افزودن به دانش پوكر شما مى باشد.

 هفتمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

وقتى حريف شما ضعف نشان مى دهد، حمله كنيد. بازيكنان با دست هايى كه مى تواند چندين شرط را كال كند، چك نمى كنند. اين بدان معنى است كه، هنگامى كه آنها چك مى كنند، معمولاً دست نسبتاً ضعيفى دارند كه در صورت مواجه شدن با شرط هاى متعدد، اغلب فولد مى كنند. اين وضعيت” بلوف زدن با هيچ” شناخته مى شود كه قبلاً به آن اشاره شد.
هنگامى كه حريف شما ضعف زيادى از خود در پات هدز آپ نشان مى دهد( مثل وقتى كه در فلاپ و تِرن چك مى كنند)، مى توانيد با يك استراتژى پرخاشگرانه فلاپ از آنها استفاده كنيد. نه تنها بايد با نيمه بلوف هاى معمول خود شرط ببنديد، بلكه بايد به عنوان يك بلوف خالص و با دست هاى خالى از هر گونه شرط بندى، در حالت ايده آل با موانع خوب دفاعى باشيد.

هشتمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

بازى پوكر

پوكر را در مسابقات اوليه محكم بازى كنيد و نگران باقى ماندن در مسابقه ها نباشيد. يك زمان و مكان خاصى براى حفظ stack ها وجود دارد، و ابتداى مسابقات پوكر زمان و مكان مناسب براى اين كار نيست. اين يكى از اشتباه ترين جنبه هاى استراتژى مسابقات پوكر است. در نظر بگيريد كه براى رسيدن به پول، شما بايد stack خود را، با حد اقل دو يا سه برابر( معمولاً هم بيشتر) شروع كنيد. به جاى بازى دفاعى، بايد زودتر پوكر را محكم و تهاجمى بازى كنيد تا بتوانيد يك stack براى اجراى قوى ايجاد كنيد. اگر خود را با stack كوتاه و نزديك money bubble و pay jump مى يابيد، فقط در اين صورت بايد از سبك بازى survival-oriented استفاده كنيد. در اينجا مى توانيد اطلاعات بيشترى در مورد اين بخش اصلى استراتژى مسابقات كسب كنيد.

نهمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

فقط اگر پوكر را دوست داريد، بازى كنيد. صرف نظر از اين كه پوكر را به عنوان سرگرمى بازى مى كنيد يا اين كه يك بازيكن حرفه اى هستيد، بايد اين بازى يك تجربه سرگرم كننده باشد. شما زمانى كه خوشحال هستيد عملكرد بهترى خواهيد داشت، بنا بر اين، منطقى است كه فقط زمانى بايد اين بازى فكرى قوى را بازى كنيد كه تمايل روحى به آن داشته باشيد. اگر احساس فرسودگى، خستگى، و يا عصبانيت و خشم داريد، بايد درست همان موقع جلسه بازى را ترك كنيد. با انجام اين كار، شما به احتمال زياد پول خود را از دست نخواهيد داد . پوكر روز بعد هم همان جا براى شما وجود خواهد داشت. نكته حرفه اى: قبل از اين كه جلسه بازى را شروع كنم، در ذهنم مجسم مى كنم كه all-in شدم و تمام stack هاى خود را از همان اول بازى از دست داده ام. اگر فكر اين احتمال من را ناراحت نكرد، مى دانم كه آماده بازى A خود در يك جلسه طولانى هستم. اما اگر all-in شدن و از دست دادن يكى از مبلغ ورودى هايم غير قابل تحمل به نظر رسيد، در مورد بازى تجديد نظر مى كنم.

دهمين فوت و فن سريع براى بهبود بازى پوكر

فقط در بازى هاى خوب بازى كنيد. اگر نمى توانيد بازيكن ضعيف را در نيم ساعت اول در ميز شناسايى كنيد، پس بازيكن ضعيف خود شما هستيد. اين به همان اندازه درست است كه مايك مك درموت( با بازى مت ديمون) در فيلم Rounders در سال ١٩٩٨ در مورد آن صحبت كرد. اگر مى خواهيد پوكر بازى كنيد و برنده شويد، بايد با بازيكنان ضعيف تر از خود بازى كنيد. به اين شكل فكر كنيد: اگر شما نهمين بازيكن پوكر جهان هستيد، در اكثر بازى ها بهترين بازيكن خواهيد بود. اما اگر در ميزى كه آن هشت بازيكنى كه از شما بهتر هستند بازى كنيد، شكست خواهيد خورد.

اگر به آموزش پوکر علاقه دارید دیگر مقالات سایت پوکرچیست را بررسی کنید.

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐