آموزش پوکر حرفه ای

٦ نوع شرط بندى پوكر براى بهبود استراتژى بازی شما

براى اين كه بتوانيد يك بازيكن موفق پوكر باشيد بايد مجهز به سلاح كامل باشيد، اين سلاح ها انواع شرط بندى هاى مختلفى است كه مى توانيد ايجاد كنيد.
يك نكته مهم قبل از شروع، قبل از فلاپ در مورد اندازه شرط به عنوان مضرب big blind بحث كرديم، بنابراين ممكن است بگوييم” ٣ بار بلايند بزرگ را ريِز كنيد”.بعد از فلاپ در مورد اندازه شرط بندى پات فعلى بحث كرديم، پس مى توان گفت “شرط بندى نصف اندازه پات است”. بنابراين، اگر اندازه پات فعلى پيش از حركت فعلى شما ٢٠ دلار بود، شما مى توانيد ١٠ دلار شرط بندى كنيد.
بياييد نگاهى بيندازيم به 6 نوع شرط بندى اساسى كه مى توانيد در استراتژى بازی پوکر شرطی خود به آن عمل كنيد.

شرط بندى ارزشی

هدف: بدون ترساندن مخالفان ما ، داخل گلدان پول بگیرید

محدوده شرطبندی: نصف اندازه پات

ارزش يك شرط جایى است كه ما معتقديم بهترين دست را داريم و مى خواهيم اندازه پات مورد نظر خود را افزايش دهيم. مشكلى كه اينجا با آن روبه رو هستيم اين است كه مى خواهيم تا آنجاييكه مى توانيم پول در پات بگذاريم اما در عين حال هم نمى خواهيم بيش از حد شرط بندى كنيم كه طرف مقابل ما بترسد و فولد كند. بنابراين مادر تلاش هستيم تا حداكثر شرطى كه باعث مى شود طرف مقابل كال كند را بيابيم. حال اين از لحاظ ذهنى بستگى زيادى به حريف و ساير فاكتورها دارد، اما به عنوان يك راهنماى كلى، ارزش شرط بايد نصف اندازه پات باشد. به اندازه كافى كوچك است كه بتواند باعث ادامه دست بازى حريفى كه به شما مى بازد شود و همچنين به اندازه كافى بزرگ است كه از دست شما در برابر حريفانى كه مى توانند دستى بالاتر از دست شما داشته باشند محافظت كند.
شرط بندى پوکر بر نصف مقدار پات به حريف مقابل شما فقط ٣ -١ Pot Odds مى دهد، بنابراين اگر يك حريف دست قرعه داشته باشد و كال كند، در اين حالت مرتکب اشتباه شده است چرا که آدز ها را براى داشتن دست هاى بيشتری که قرعه نخواهد به دست آورد.

شرط بندى ادامه دار

هدف: درک قدرت را حفظ کنید

محدوده شرطبندی: نصف اندازه پات

شرط بندى پوکر ادامه دار فقط زمانى استفاده مى شود كه ما قبل از فلاپ، پيشروى خود را در شرط بندى ريِز كنيم. فلاپ پايين مى آيد و كاملا دست ما از دست مى رود.
بنابر اين اكنون ما با دستى كه فلاپ را از دست داده نشسته ايم، با اين حال، ما قدرت خود را به حريفان مقابل نشان داده ايم و آنها نمى دانند كه ما فلاپ را از دست داده ايم.
مادر اينجا گزينه ايجاد ادامه شرط را داريم، جايى كه درك از قدرت را كه قبل از فلاپ به مخالفان خود داده ايم. آنچه كه اكنون اميدوارم هستيم انجام بدهيم اين است كه پات را بدون هيچ اقدام ديگرى درست از همين جا برداريم.
اين احتمال وجود دارد كه حريفان ما نيز فلاپ را از دست داده باشند و اين نمايش قدرت قبل از فلاپ، به بعد از فلاپ هم كشيده شود و ممكن است حريف شما را مجبور به فولد كردن كند.
شرط ادامه دار بايد حدودا نصف اندازه پات باشد، اندازه اين گونه شرط ها بسيار حائز اهميت است. شرط بندى نصف اندازه پات مزاياى زير را دارد:

  • شما ژتون خيلى زيادى در پات نمى گذاريد، بنابراين اگر حريف مقابل شما، واقعا شرط شما را كال يا ريِز كند، شما مى توانيد همچنان بدون ضرر زياد دست را ادامه ندهيد.
  • شما به حريف خود فقط ١ از ٣ پات آدز را مى دهيد، كه در واقع براى او آدز خيلى خوبى براى بازى بيشتر دست ها نمى باشد.

بنابراين اگر حريف شما هم فلاپ را از دست داد، شانس ادامه شرط آنها را به خارج از پات هدايت مى كند. اگر طرف مقابل شما به چيزى هنگام فلاپ كردن برخورد كند، شما مى توانيد بازى را بدون رها كردن ژتون زيادى در پات ترك كنيد.

بازی پوکر شرطی

شرط بندى Probe

هدف: اطلاعات را از حریف خود استخراج کنید

محدوده شرطبندی: یک سوم اندازه پات

شرط بندى Probe با كمى تفاوت مشابه شرط ادامه است.در اين شرايط حريف شما زمام شرط بندى پيش از فلاپ وپس از فلاپى كه شرط بندى نكرده رادر دست گرفته است.
حالا اين مسأله براى شما مشكلى ايجاد مى كند، زيرا اكنون شما از طرف حريف خود سيگنال هاى مختلطى دريافت مى كنيد؛ او قدرت خود را پيش از فلاپ نشان داده، وحالا بعد از فلاپ ضعف از خود نشان داده است.
چند دليل احتمالى وجود دارد كه چرا حريف مقابل شما اين كار را كرده است:
حريف شما فلاپ را از دست داده ونمى خواهد هيچ ژتون ديگرى در پات بگذارد.حريف شما با يك دست بزرگ روى فلاپ برخورد كرده است واكنون در تلاش است تاشمارا يارام كند يا به دام بيندازد.
حريف شما فشار متوسط روى فلاپ انجام داده است و مى ترسد كه ممكن است شما دستى بالاتر از اوداشته باشيد. بنابراين بايد تصميم بگيريم كه آيا ضعفى كه حريف به ما نشان داده است واقعى است يا اين كه يك دام است.
براى اتخاذ اين تصميم، از شرط بندى Probe استفاده مى كنيم كه نام خود را از كارى كه انجام مى دهد اخذ كرده است؛ ما در جستجوى اطلاعاتی از طرف مقابل هستيم. اين تقريبا شرطى است كه يك سوم پات مى باشد.

شرط بندى Probe دو هدف دارد:

  • اگر حريف شما واقعا ضعيف است، پس اين شرط مى تواند همين الان پات را برنده شود.
  • ما حريف خود را مجبور مى كنيم تا يك بازى نمايشى انجام دهد تابتوانيم در مورد دست حريفان خود اطلاعاتى كسب كنيم تابه مادر ارزيابى آنچه كه طرف مقابل مامى خواهد انجام دهد، كمك كند.

اگر قرار نيست در اين مرحله شرط بندى كنيم نه تنها شانس گرفتن پات را آن موقع يا بعد از آن از دست مى دهيم بلكه با ايده اندكى درباره آنچه طرف مقابل ما در اختيار دارد، باTurn Card نيز روبه رو مى شويم.

بازى كُند

هدف: به امید تحریک عمل از حریف ضعیف عمل کنید

محدوده شرطبندی: چک

بازى كُند(Slow play) يك مانور بسيار قدرتمندى است كه مى توان از آن براى بيرون كشيدن ژتون هاى اضافى از دست حريف مقابل استفاده كرد.اما همانطور كه كند بازى كردن مى تواند مفيد باشد، اين ريسك را نيز افزايش مى دهد حريف شما اين شانس را به دست بياورد كه از شما پيشى بگيرد. به همين دليل است كه ما بايد از اين بازى فقط بادست هاى قوى ودر موقعيت هاى به خصوصى استفاده كنيم.
بازى آهسته و كُند اساسا با عمل كردن ضعيف به اميد پنهان كردن قدرت دست شما كار مى كند. با اين اميد كه اين امر باعث شود كه حريف يك بلوف كند يا حداقل او را وادار به رها كردن ژتون ها در پات كند، كه در غير اين صورت او اين كار را انجام نمى داد.
مثال:
دست شما Qclubs Jdiamonds فلاپى كه پايين مى آيد 8 9Spades Thearts diamonds
شما يك استريت را فلاپ كرديد. با اين وجود يك حريف خوب بايد توجه كند كه احتمال مستقيم در فلاپ وجود دارد.
اگر بازى را شما شروع مى كنيد و نيمى از پات را شرط بندى مى كنيد، اين احتمال وجود دارد كه طرف مقابل شما ممكن است از اين كه استريت داشته باشيد يافولد كنيد شگفت زده شود.
اگر اين دست را آهسته بازى كنيد و چك كنيد، ممكن است حريف شما فكر كند كه شما از كسى كه استريت در دست دارد ترسيده ايد، وسعى كند با بستن يك شرط وانمود كند كه او همان شخصى است كه استريت دردست دارد، به اين اميد كه شما فولد خواهيد كرد واو قادر خواهد بود پات را به دست بياورد.
سپس شما اين انتخاب را داريد يا او را ريِز كنيد (وقدرت خود را نشان دهيد) يا اين كه فقط كال كنيد و بازى را به آرامى براى راند بعدى شرط بندى ادامه دهيد.
با انجام اين حركت شما باعث شديد كه حريف ژتون هاى خود را رها كند و اين به نوبه خود باعث مى شود كه مقدار پات افزايش پيدا كند و شرايط براى داشتن يك دست بسيار قوى براى شما مهيا شود.
حالا ريسكى كه در حركت كُند بازى وجود دارد اين است كه شما به حريف مقابل خود اين فرصت را مى دهيد كه از پس آن شرايط برآيد و همچنين در صورت عدم موفقيت او در شرط بندى و چك كردن، اين خطر وجود دارد كه به حريف خود كارت مجانى بدهيد.
به همين دليل است كه شما بايد اين نوع بازى را فقط براى قوى ترين دست ها انجام دهيد، و هرگز وقتى فكر مى كنيد كه حريف مقابل شما در شرايطى است كه مى تواند در شرط بندى قرار گيرد كه مى تواند از پس آن بربيايد و يا دست شما را بزند، آرام بازى نكنيد.
بازى كُند نيز مى تواند در برابر حريف بسيار محكم مورد استفاده قرار گيرد، جايى كه شما به اين اميد كه او ممكن است كمى به شما برسد در بازى، به او كارت هاى رايگان مى دهيد، در نتيجه او را به شرط بندى تشويق مى كنيد.

بهترين استفاده از بازى كُند در شرايط زير است:

  • تركيب فلاپ باعث شود كه حريف مقابل شما نسبت به دستى كه داريد سوء ظن پيدا كند و از اين رو احتمالا اگر شما شرط بندى كنيد، فولد كند.
  • شما در حال بازى با بازيكن محكمى هستيد كه بيرون كشيدن ژتون از او سخت مى باشد. هيچ تابلوى قرعه كشى وجود ندارد كه دست شما را بزند.
  • شما به نحوى بازى مى كنيد كه تقريبا هميشه اگر چك كنيد يابلوف بزنيد، شرط بندى مى كنيد.

شرط بندى بيش از حد

هدف: حداکثر فشار را روی حریف خود وارد کنید تا اشتباه کند

محدوده شرطبندی: 1 تا 2 برابر اندازه پات

شرط بندى بيش از حد(Overbet) همان طور كه از نامش پيداست ، جايى است كه شما بيش از اندازه شرط بندى مى كنيد به اميد اين كه حداكثر فشار را برروى حريف مقابل خود وارد كنيد تااو تصميم بدى بگيرد.
يك شرط بندى بيش از حد در دو حالت قابل استفاده است:
در تلاش براى يك بلوف: ماسعى مى كنيم پات را به دست بياوريم ومى خواهيم اين مسأله براى حريف مقابل گران تمام شود تا سعى كند بلوف مارا كال كند- در اين شرايط ممكن است بتوانيم مخالفانى را كه داراى دست هاى كم اهميتى دارند را حذف كنيم.
در تلاش براى ساخت پات: اگر بازيكنى هستيم كه شل بازى مى كنيم يااخيرا تعدادى از بلوف ها را امتحان كرده ايم و حريفان ما ديده اند، ممكن است براى بالا بردن اندازه پات، شرط بيش از حد انجام بدهيم به اميد كال كردن، واين باعث شود كه حريفان فكر كنند ما سعى داريم بلوف ديگرى انجام دهيم، آنگاه آنها كال كنند .

شرط بندى All-in

هدف: حداکثر فشار را روی حریف خود وارد کنید تا اشتباه کند

محدوده شرطبندی: تمام چیپ های شما

اين حداكثر شرط بندى است كه مى توانيد انجام دهيد، به همين دليل حريف مقابل شما را در موقعيت دشوارى قرار مى دهد.اين نوع شرط بندى بسيار شبيه Overbet است، اما به دليل مقدار ژتون هايى كه در پات گذاشته ايد، يك حركت پر ريسكى مى باشد وفقط در موقعيت هاى خاصى بايد از آن استفاده شود.
شما هميشه بايد توجه داشته باشيد كه هنگام داشتن دست هاى به خصوصى ژتون ها را در پات رها كنيد.
اين بدان معناست كه شما از قبل تعداد زيادى ژتون در پات در مقايسه با ژتون هاى باقى مانده داريد، بنابراين شما واقعا نمى توانيد در هيچ شرط بندى فولد كنيد.
در اين شرايط هميشه بهتر است كه شما حركت اول را انجام دهيد وall-in كنيد تا اين كه بخواهيد به حريف مقابل اجازه اين كار را بدهيد.
چرا اين كار را بايد انجام دهيم؟
چون اگر شما حركت اول را انجام دهيد، يك راه اضافى براى برنده شدن پات داريد، زيرا ممكن است حريف خود را مجبور كنيد كه كال كند.
جايى كه انگار شما فقط شرط اورا كال مى كنيد وخود all-in مى كنيد، بايد اورا شكست دهيد تا پات را برنده شويد.

نکات پایانی در انواع شرط بندی پوکر

براى اتمام اين مقاله فقط چند نكته ديگر وجود دارد كه بايد به آنها اشاره شود.

• اندازه شرط بندى متفاوت است

اگر چه در مورد هر يك از انواع شرط بندى هاى بالا دستور العمل تقريبى اندازه شرط به شما داده شده، مهم اين است هنگامى كه با استفاده از شرط هاى فوق احساس راحتى مى كنيد، آنگاه شروع به تغيير دادن مقدار شرط بندى ها خواهيد كرد.
اين به معناى تغييرات شديد نيست، اما اگر هميشه به همان مقدار شرط بندى كنيد، آنگاه وقتى در مقابل بازيكنان بهترى قصد بازى دارید، آنها از روى الگوهاى شرط بندى های شما، مانند يك كتاب شروع به خواندن شما مى كنند و شما نياز داريد كه آنها را وادار به حدس و گمان زدن كنيد و خواندن اين كه چه دستى داريد و يا چه نوع شرط بندى در اختيار داريد ، براى آنها دشوار باشد. چون در غير اين صورت، مقابله با اقدامات شما براى آنها بسيار آسان خواهد بود.

• الگوهاى شرط بندى

اكنون كه انواع مختلف شرط بندى را متوجه شديد، مى توانيد سعى كنيد نكات مربوط به انواع شرط بندى را هنگام بازى با ديگران شناسايى كنيد.
به اين عمل الگوهاى شرط بندى مى گويند و بخشى از روند تلاش براى به دست آوردن اطلاعاتى در مورد دستى كه طرف مقابل ممكن است داشته باشد و اين كه چه اقدامى مى خواهد بكند است.

• ماهى استراتژى ندارد

اگر چه اكنون مجموعه قابل توجهى از اطلاعات در مورد انواع شرط بندى خوب كسب كرده ايد، اما بايد در نظر داشته باشيد كه Fish (ماهى) استراتژى ندارد و پات و آدز و غيره را نمى شناسد، بنابر اين برخى از شرط بندى هاى پيچيده ذكر شده در مقابل بازيكنان ضعيف به یک اندازه كار نمى كنند.
وقتى كه يك دست خوب داريد، در برابر بازيكنان ضعيف، بايد با يك استراتژى شرط بندى پايه اى بازى كنيد. هنگامى كه وارد بازى با بازيكنان بهترى با استك هاى بالاترى شديد، آن موقع مى توان از شرط بندى هاى پيشرفته در مقابل آنها استفاده كرد.

بازی پوکر شرطی آنلاین

اگر میخواهید همین حالا بازی پوکر شرطی خود را شروع کنید می توانید این دو مطلب ما را مطالعه کنید:

بازی پوکر شرطی در سایت های ایرانی با درگاه مستقیم و پرفکت مانی

بازی پوکر شرطی در سایت های خارجی

بهترین سایت پوکر آنلاین

دانلود اپلیکیشن اندروید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
⭐شروع پوکر آنلاین⭐